Welcome to Mecha Guy - A Blog For All Other Mechas

Updated Daily

Saturday, November 15, 2014

Kotobukiya: 1/400 Evangelion EVA Unit 13 - Release Info

Kotobukiya: 1/400 Evangelion EVA Unit 13   
(Reelase Date: Nov 19th 2014, Price: 8800 yen)


1 comment:

  1. Honestly Bandai kits speaking of evas are much better ............. kotobukiya eva kits are small and expensive ill never gonna buy evas from kotobukiya

    ReplyDelete