Welcome to Mecha Guy - A Blog For All Other Mechas

Updated Daily

Sunday, November 4, 2012

Kotobukiya: Muv-Luv Alternative Total EclipseTakemikazuchi Type-00A Operation Cherry Blossom - Box Art

Kotobukiya: Muv-Luv Alternative Total EclipseTakemikazuchi Type-00A Operation Cherry Blossom (Release Date: Nov. 2012, Price: 5,040 yen)

Image via Cybergundam Blog

No comments:

Post a Comment